Warning: Creating default object from empty value in /home/wevels/domains/skaidrusadvokatas.lt/public_html/wp-content/themes/fildisi/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Fokus tyrimai – Švari Advokato Mantija
Grupinių diskusijų tyrimai

Siekiant sėkmingai pasiekti užsibrėžtų tikslų, projektą tikslinga pradėti nuo tiriamojo pobūdžio dalies. Lietuvoje nebuvo tyrimų, kurie tirtų korupcijos formas santykyje tarp advokatų ir jų klientų bylas nagrinėjančių teisėjų. Taip pat, neaptikta tyrimų kalbant apie tai, koks yra projekto tikslinės grupės korupcijos suvokimas. Tik iš projekto partnerių darbinės praktikos yra žinomi kai kurie korupcinės veiklos modeliai, tačiau tai nėra tinkamas pagrindas tolimesnei projekto veiklai vystyti. Todėl siekiant identifikuoti konkrečias projekto tikslinės grupės praktikoje pasitaikančias korupcijos formas, projekto pradžioje bus atliekamos fokus grupių apklausos trijuose skirtingose savivaldybėse (Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje) su suinteresuotų grupių atstovais. Tai reikalinga tam, kad vėlesnėse veiklose būtų galima koncentruotis į informavimą apie labiausiai aktualias korupcijos problemas, suteikti tikslinių ir reikalingų žinių, kurios vėliau galėtų būti sėkmingai pritaikomos praktikoje, sužinoti kokiomis priemonėmis galima pasiekti didžiausią poveikį tikslinei auditorijai. Į fokus grupės tyrimo rezultatus bus atsižvelgta rengiant vėlesnių veiklų turinį. Tokiu būdu visos projekto veiklos bus aktualios rinkos paklausai. Tyrimo metu bus užduodami klausimai susiję su žiniomis ir patirtį apie korupcijos apraiškos, korupcijos vertinimą, pastebėtus galimus korupcijos atvejus, advokatų klientų požiūrį į korupciją (ar nėra atvejų, kada patys klientai reikalauja daryti neteisėtą poveikį teisėjui), papildomų žinių poreikį (ko trūksta, kad advokatai patys aktyviau praneštų apie kitos ginčo šalies ar teisėjo galimą korupciją, pranešimų anonimiškumas ir pranešėjų apsauga). Tyrime dalyvavę asmenys gaus informaciją apie projekto rezultatus, galės susipažinti su studija. Jų įsitraukimas į kitas veiklas bus skatinamas.