Warning: Creating default object from empty value in /home/wevels/domains/skaidrusadvokatas.lt/public_html/wp-content/themes/fildisi/includes/framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Švari Advokato Mantija

Teismų ir teisėsaugos institucijų veiklos sritis yra įvardijama kaip viena iš prioritetinių sričių Nacionalinėje kovos su korupcija programoje. Aktyvūs nacionalinės teismų administracijos veiksmai aiškinant teismų priimamus sprendimus rezonansinėse bylose, teismų atvirumo didinimo kampanijos lėmė, kad pastaraisiais metais pasitikėjimas teismais vis augo. Palyginimui, 2013 m. Socialinės informacijos centro apklausos duomenimis 41% respondentų nurodė teismais nepasitikintys (1368 gyventojai). 45% iš jų nurodė, kad jų nepasitikėjimą teismais lemia įsitikinimas apie korupciją teismuose.

Korupcija teismų sistemos veikloje apima visų formų įtaką, kuri turi reikšmės teisėjo nepriklausomumui. Iniciatyva gali kilti iš bylą nagrinėjančio teisėjo, bylos šalies (kaltinamojo, atsakovo) ar advokato (kuris gali reikalauti iš kliento kyšioKorupcijos suvokimas teismų sistemoje mažina pasitikėjima visa teisine valstybe. Nepasitikėjimas advokatais ar teismų sistema lemia situacijas, kada žmonės toleruoja savo teisių pažeidimus, negina savo teisių teisme, nes netiki sistema. Tokiu būdu kalti asmenys lieka nebaudžiami.  Šiuo projektu siekiama sukurti poveikį teismų ir advokatų bendros veiklos sankirtoje, t.y. nagrinėjant bylas ir priimant teismų sprendimus. Korupcijos prielaidos yra didesnės tuose santykiuose, kur asmenis sieja bendri ryšiai, ilgai trunkančios pažintys, bendros studijos. Todėl didesnė tikimybė, kad korupcija teismuose gali pasireikšti dalyvaujant ne bylos šaliai, bet šalies atstovui (advokatui ar advokato padėjėjui).